Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Cấp Bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
Lĩnh vực Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Người yêu cầu cấp bản sao trực tiếp yêu cầu hoặc gửi yêu cầu qua đường bưu điện đến  bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.

- Bước 2: Công chức chuyên môn tiếp nhận, giải quyết theo yêu cầu của công dân.

- Bước3:  Người yêu cầu cấp bản sao nộp lệ phí theo quy định, nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.
Cách thức thực hiện

-Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính

-Qua hệ thống bưu chính
Thành phần hồ sơ

*Thành phần hồ sơ:

- Trong trường hợp trực tiếp yêu cầu: người yêu cầu cấp bản sao văn bằng phải xuất trình giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác.

- Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao văn bằng qua hệ thống bưu điện thì người yêu cầu nộp bản sao có chứng thực giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác.

*Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết

- Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu;

- Trong trường hợp yêu cầu được gửi qua bưu điện thì chậm nhất là trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu (theo dấu ngày đến của bưu điện), phòng giáo dục và đào tạo thực hiện cấp bản sao.
Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Lệ phí

Lệ phí cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ: 3.000đ/bản sao.

Điều kiện thực hiện

Không

 
Kết quả thực hiện

Bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

Mẫu đơn, tờ khai
Căn cứ pháp lý

- Thông tư số 20/2002/TT-BGDĐT ngày 12/4/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn thực hiện cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ và xác nhận các giấy tờ khác trong lĩnh vực giáo dục;

- Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

- Quyết định 94/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh Gia Lai quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
File đính kèm

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai