Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thủ tục Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu
Cơ quan thực hiện Sở Công Thương
Lĩnh vực Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Thương nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật hoặc liên hệ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Văn phòng Sở Công Thương để được hướng dẫn.

- Bước 2: Thương nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Văn phòng Sở Công Thương. Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai.

* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy biên nhận trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn và yêu cầu bổ sung hồ sơ .

- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Văn phòng Sở Công Thương.

 Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 7h00 đến 11h00 sáng, từ 13h00 đến 17h00 chiều các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định của pháp luật).

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại Sở Công Thương, nộp qua mạng điện tử hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ

* Thành phần hồ sơ.

1. Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Mẫu số 9 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP;

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

3. Bản sao giấy tờ chứng minh đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh theo quy định tại Khoản 3 Điều 19 Nghị định 83/2014/NĐ-CP;

4. Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định 83/2014/NĐ-CP, kèm theo các tài liệu chứng minh;

5. Bản gốc văn bản xác nhận của thương nhân cung cấp xăng dầu cho đại lý có thời hạn tối thiểu một (01) năm, trong đó ghi rõ chủng loại xăng dầu.

* Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ 
Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận do không đủ điều kiện, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đối tượng thực hiện

Thương nhân có đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Lệ phí

         ​1. Mức thu phí thẩm định kinh doanh:

- Tại khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: 1.200.000đ/điểm kinh doanh/lần thẩm định;

- Tại các khu vực khác: áp dung mức thu bằng 50% mức thu trên.

2. Mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh:

-  Tại khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: 200.000đ/ giấy phép/lần cấp.

- Tại các khu vực khác:  Áp dụng mức thu bằng 50% mức thu trên.

Điều kiện thực hiện

​        1. Đại lý bán lẻ xăng dầu phải có đủ các điều kiện sau: thương nhân có trụ sở chính trên địa bàn, có đủ các điều kiện quy định tại Điều 19 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP  và có hệ thống từ hai (02) cửa hàng bán lẻ xăng dầu trở lên trên địa bàn một (01) tỉnh.

Trường hợp thương nhân có đủ các điều kiện quy định tại Điều 19 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP và có hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn hai (02) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, Sở Công Thương nơi thương nhân có trụ sở chính chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương nơi thương nhân có cửa hàng bán lẻ xăng dầu cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.

2. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.

3. Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Điều 25 Nghị định 83/2014/NĐ-CP.

4. Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kết quả thực hiện

Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.

Mẫu đơn, tờ khai

Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 9 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP.

Mẫu số 9.docxMẫu số 9.docx

Căn cứ pháp lý

​           1. Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

  2. Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

   3. Thông tư 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá.​

File đính kèm

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai