Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Tòa án đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Trình tự thực hiện

- Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.
- Công chức thuộc bộ phận “1 cửa liên thông” tiếp nhận và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định thì viết Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn để các tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
- Bộ phận “1 cửa liên thông” chuyển hồ sơ cho Phòng ĐKKD để thụ lý.
- Phòng ĐKKD chuyển kết quả thụ lý hồ sơ của doanh nghiệp cho bộ phận “1 cửa liên thông”.
- Bộ phận “1 cửa liên thông” trực tiếp chuyển trả kết quả cho doanh nghiệp.​

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính (bộ phận “1 cửa liên thông”- Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai).​

Thành phần hồ sơ

a/ Thành phần hồ sơ, bao gồm:
• Thông báo về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh gồm những nội dung sau:
- Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;
- Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;
- Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
• Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.
• Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp.
• Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.
• Ngoài ra, còn phải có bản sao hợp lệ quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
 b/ Số lượng hồ sơ:  01 bộ.​

Thời hạn giải quyết

Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.​

Đối tượng thực hiện

Tổ chức​

Lệ phí

Có​

Điều kiện thực hiện

Có​

Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.​

Mẫu đơn, tờ khai
Căn cứ pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11.
- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ.
- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ.
- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an.
- Quyết định số 113/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Gia Lai.
- Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 15/4/2009 của UBND tỉnh Gia Lai.​

File đính kèm

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai