Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
Lĩnh vực Lĩnh vực Môi trường, đất đai
Trình tự thực hiện

Bước 1: Người sử dụng đất chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện nơi có đất, tài sản gắn liền với đất. Trường hợp thế chấp QSD đất, tài sản gắn liền với đất thuộc xã,  người sử dụng đất được lựa chọn nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện hoặc nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã nơi có đất, tài sản gắn liền với đất.

Bước 2: Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và viết giấy biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả. Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho người nộp bổ sung hồ sơ đúng quy định.

Bước 3: Người sử dụng đất xuất trình giấy biên nhận, nộp phí, lệ phí, nhận kết quả tại nơi đã nộp hồ sơ.
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

Thành phần hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

1. Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký (bản chính);

2. Hợp đồng về việc thay đổi trong trường hợp các bên thoả thuận bổ sung, rút bớt tài sản thế chấp, thoả thuận rút bớt, bổ sung, thay thế một trong các bên ký kết hợp đồng thế chấp (bản chính) hoặc văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thay đổi tên, thay đổi một trong các bên ký kết hợp đồng thế chấp theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì chỉ cần nộp bản sao để đối chiếu;

3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (bản chính);

4. Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (bản sao có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính Văn bản ủy quyền thì chỉ cần nộp 01 bản sao để đối chiếu;

5. Danh mục các hợp đồng thế chấp đã đăng ký (bản chính), trong trường hợp thay đổi tên của bên nhận thế chấp hoặc thay đổi bên nhận thế chấp trong nhiều hợp đồng thế chấp.

* Số lượng hồ sơ:           01                 (bộ)
Thời hạn giải quyết

Ngay trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo (trong trường hợp hồ sơ đăng ký nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện hoặc UBND xã, thì thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký được tính từ ngày Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nhận hồ sơ do Ủy ban nhân dân xã hoặc do bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa chuyển đến).

Đối tượng thực hiện

Cá nhân, hộ gia đình, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Lệ phí

- Thực hiện theo Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 13/7/2011 của UBND tỉnh Gia Lai quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai..

Điều kiện thực hiện

Không

 
Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có ghi nội dung đăng ký thế chấp

Mẫu đơn, tờ khai

Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký

Mẫu đơn đính kèm:

26.Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký.doc26.Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký.doc

Căn cứ pháp lý

- Bộ luật dân sự năm 2005.

- Luật đất đai năm 2003.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.

- Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm.

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai.

- Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

- Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp ngày 18/5/2011 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên.

- Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 13/7/2011 của UBND tỉnh Gia Lai quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
File đính kèm

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai