Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
91 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Môi trường, đất đai
92 Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4) Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực viễn thông
93 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Công thương
94 Xét hưởng chế độ một lần đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước (đối tượng đang công tác) Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
95 Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng (cấp lần đầu) Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Môi trường, đất đai
96 Đăng ký hoạt động giáo dục đối với trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
97 Xét hưởng chế độ một lần đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước (đối với đối tượng đã về gia đình) Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
98 Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) Rượu đối với trường hợp Giấy phép hết thời hạn hiệu lực (5 năm) Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Công thương
99 Chi trả trợ cấp ưu đãi giáo dục - đào tạo cho con người có công cách mạng Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
100 Xét cấp sổ Ưu đãi giáo dục-đào tạo cho học sinh, sinh viên con của đối tượng người có công với cách mạng Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai