Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
221 Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị tắt tù, đày
222 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995
223 Hỗ trợ cho trẻ lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm
224 Giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng
225 Cấp giấy đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải Lĩnh vực đường thủy nội địa
226 Thủ tục chấm dứt việc hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Sở Tư pháp Lĩnh vực bổ trợ tư pháp
227 Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945
228 Giải quyết chế độ mai táng phí và BHYT cho đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước
229 Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi giáo dục-đào tạo cho con người có công cách mạng
230 Hỗ trợ kinh phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai