Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
31 Cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực bảo trợ xã hội
32 Đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất sau khi đã cấp Giấy chứng nhận Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Môi trường, đất đai
33 Tiếp nhận người cao tuổi vào nuôi dưỡng trong cơ sở bảo trợ xã hội Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực bảo trợ xã hội
34 Đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất sau khi đã cấp Giấy chứng nhận Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Môi trường, đất đai
35 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu chính, cấp (hạn Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Môi trường, đất đai
36 Hỗ trợ chi phí mai táng đối với người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực bảo trợ xã hội
37 Đăng ký hoạt động cơ sở in Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực xuất bản
38 Cấp Bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
39 Trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi đủ điều kiện tiếp nhận vào sống trong cơ sở bảo trợ xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực bảo trợ xã hội
40 Bố trí, ổn định dân cư đến các xã nhận dân xen ghép cùng huyện Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực phát triển nông thôn

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai