Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
51 Cấp giấy giới thiệu thân nhân di chuyển hài cốt liệt sĩ Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
52 Cấp chứng chỉ chất lượng giống đối với lợn đực giống sử dụng để phối giống trực tiếp nuôi tại hộ gia đình Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực nông nghiệp
53 Cấp chứng chỉ chất lượng giống đối với bò đực giống sử dụng để phối giống trực tiếp nuôi tại cơ sở chăn nuôi Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực nông nghiệp
54 Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực tổ chức, bộ máy
55 Thay đổi tên cơ sở, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động Cơ sở BTXH ngoài công lập Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực tổ chức, bộ máy
56 Giải quyết chế độ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng đối với người có công với cách mạng Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
57 Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực tổ chức, bộ máy
58 Cấp Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
59 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực xuất bản
60 Cấp đổi các loại Giấy chứng nhận đã cấp và cấp đổi Giấy chứng nhận bị ố, nhòe, rách, hư hỏng hoặc do đo đạc lại trong trường hợp có yêu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Môi trường, đất đai

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai