Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
61 Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực tổ chức, bộ máy
62 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
63 Công nhận danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực văn hóa
64 Cấp đổi Giấy chứng nhận được cấp theo quy định của pháp luật trước ngày 01/8/2009 (mẫu Giấy chứng nhận cũ) và cấp đổi Giấy chứng nhận bị ố, nhòe, rách, hư hỏng hoặc do đo đạc lại trong trường hợp không có yêu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắ Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Môi trường, đất đai
65 Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
66 Thủ tục chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
67 Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực văn hóa
68 Đính chính đối với các loại Giấy chứng nhận đã cấp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Môi trường, đất đai
69 Công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực văn hóa
70 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực xuất bản

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai