Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1551 Đăng ký hội đoàn tôn giáo Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực tôn giáo
1552 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực tư pháp
1553 Cấp Giấy chứng nhận cho người nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chia tách hộ gia đình hoặc chia tách nhóm người sử dụng đất, nhóm chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Môi trường, đất đai
1554 Đăng ký kinh doanh trong trường hợp: thay đổi nơi đăng ký kinh doanh; thay đổi địa chỉ trụ sở chính; đổi tên hợp tác xã; thay đổi số lượng xã viên, người đại diện theo pháp luật, danh sách Ban Quản trị, Ban kiểm soát; thay đổi vốn điều lệ; sửa đổi Điều lệ Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực đăng ký kinh doanh
1555 Đăng ký kinh doanh trong trường hợp thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Hợp tác xã Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực đăng ký kinh doanh
1556 Bổ sung những nội dung chưa được đăng ký trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh (không phân biệt độ tuổi) Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực tư pháp
1557 Thẩm định hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Môi trường, đất đai
1558 Đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường đối với đề xuất hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Môi trường, đất đai
1559 Đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường đối với dự án thuộc đối tượng phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Môi trường, đất đai
1560 Thu hồi đất đối với trường hợp người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Môi trường, đất đai
1561 Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực đăng ký kinh doanh
1562 Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất, tài sản trên đất nhưng người chuyển quyền sử dụng đất không nộp Giấy chứng nhận để thực hiện thủ tục chuyển quyền (trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Môi trường, đất đai
1563 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài c Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực tư pháp
1564 Giải quyết tranh chấp đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Môi trường, đất đai
1565 Thay đổi họ, tên, chữ đệm đã được đăng ký đúng trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh, nhưng có yêu cầu thay đổi khi có lý do chính đáng theo quy định của Bộ luật Dân sự (cho người từ đủ 14 tuổi trở lên) Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực tư pháp
1566 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Môi trường, đất đai
1567 Tách thửa hoặc hợp thửa Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Môi trường, đất đai
1568 Phê duyệt phương án phá dỡ công trình, nhà ở riêng lẻ Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực quản lý đô thị
1569 Giám định hiện trạng công trình xây dựng Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực quản lý đô thị
1570 Thẩm định đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu chức năng của đô thị; Quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn) Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực quản lý đô thị
1571 Thẩm định nhiệm vụ - dự án quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu chức năng của đô thị; Quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nô Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực quản lý đô thị
1572 Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Môi trường, đất đai
1573 Cấp giấy phép quy hoạch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực quản lý đô thị
1574 Thủ tục đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực Lâm nghiệp
1575 Cấp giấy chứng nhận số nhà Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực quản lý đô thị
1576 Xin phép chuyển mục đích sử dụng đất Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Môi trường, đất đai
1577 Cấp Giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động - trạm BTS loại 2 Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực quản lý đô thị
1578 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Môi trường, đất đai
1579 Cấp Giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động - trạm BTS loại 1 Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực quản lý đô thị
1580 Thu hồi rừng đối với trường hợp chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn tự nguyện trả lại rừng Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Lâm nghiệp
1581 Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Lâm nghiệp
1582 Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Lâm nghiệp
1583 Cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Lâm nghiệp
1584 Cấp giấy phép khai thác các loại lâm sản ngoài gỗ, tre nứa trong rừng tự nhiên, rừng trồng (trừ phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng) Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Lâm nghiệp
1585 Đăng ký sử dụng photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực xuất bản
1586 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Môi trường, đất đai
1587 Hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực bảo trợ xã hội
1588 Đăng ký khai thác tận dụng những cây gỗ đứng đã chết khô, chết cháy, cây đổ gãy và tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ, cành nhánh đối với gỗ rừng tự nhiên hoặc rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Lâm nghiệp
1589 Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Môi trường, đất đai
1590 Đăng ký khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh đối với rừng tự nhiên Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Lâm nghiệp
1591 Đăng ký xóa đăng ký thế chấp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Môi trường, đất đai
1592 Đăng ký khai thác tận dụng trên diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình, hoặc sử dụng vào mục đích khác Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Lâm nghiệp
1593 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Môi trường, đất đai
1594 Cấp Giấy phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Lâm nghiệp
1595 Cấp trực tiếp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho các đối tượng được miễn, giảm học phí học chính quy ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực bảo trợ xã hội

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai