Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài Sở Tư pháp Lĩnh vực Hộ tịch
2 Thủ tục đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài Sở Tư pháp Lĩnh vực Hộ tịch
3 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải Lĩnh vực đường thủy nội địa
4 Cấp giấy phép chế bản in, gia công sau in cho tổ chức, cá nhân nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực xuất bản
5 Cấp giấy phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên, khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu hàng năm Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Lâm nghiệp
6 Phê duyệt phương án khai thác rừng theo phương thức khai thác chính, khai thác gỗ phục vụ cho nhu cầu hàng năm từ rừng tự nhiên Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Lâm nghiệp
7 Cấp bù học phí (theo mức học phí của các trường công lập trong vùng) cho học sinh là con của người có công với nước, các đối tượng chính sách học mẫu giáo và phổ thông ngoài công lập Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực bảo trợ xã hội
8 Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Môi trường, đất đai
9 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai (trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không đồng thời là người sử dụng đất) Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Môi trường, đất đai
10 Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực phát triển nông thôn
11 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai (trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai đồng thời là người sử dụng đất) Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Môi trường, đất đai
12 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Môi trường, đất đai
13 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Môi trường, đất đai
14 Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực phát triển nông thôn
15 Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực xuất bản
16 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá trong trường hợp giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá bị mất, bị tiêu huỷ toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Công thương
17 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Môi trường, đất đai
18 Hỗ trợ kinh phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực bảo trợ xã hội
19 Trợ cấp Gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực bảo trợ xã hội
20 Đăng ký nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Môi trường, đất đai
21 Xoá đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Môi trường, đất đai
22 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Môi trường, đất đai
23 Trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực bảo trợ xã hội
24 Xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Môi trường, đất đai
25 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực phát triển nông thôn
26 Thay đổi thông tin hoạt động cơ sở in Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực xuất bản
27 Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Môi trường, đất đai
28 Bố trí, ổn định dân cư đến các xã nhận dân xen ghép khác huyện Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực phát triển nông thôn
29 Đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sau khi đã cấp Giấy chứng nhận Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Môi trường, đất đai
30 Điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực bảo trợ xã hội
31 Cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực bảo trợ xã hội
32 Đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất sau khi đã cấp Giấy chứng nhận Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Môi trường, đất đai
33 Tiếp nhận người cao tuổi vào nuôi dưỡng trong cơ sở bảo trợ xã hội Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực bảo trợ xã hội
34 Đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất sau khi đã cấp Giấy chứng nhận Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Môi trường, đất đai
35 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu chính, cấp (hạn Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Môi trường, đất đai
36 Hỗ trợ chi phí mai táng đối với người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực bảo trợ xã hội
37 Đăng ký hoạt động cơ sở in Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực xuất bản
38 Cấp Bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
39 Trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi đủ điều kiện tiếp nhận vào sống trong cơ sở bảo trợ xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực bảo trợ xã hội
40 Bố trí, ổn định dân cư đến các xã nhận dân xen ghép cùng huyện Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực phát triển nông thôn
41 Gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Môi trường, đất đai
42 Bố trí, ổn định dân cư ngoại tỉnh Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực phát triển nông thôn
43 Bố trí, ổn định dân cư nội tỉnh khác huyện Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực phát triển nông thôn
44 Trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực bảo trợ xã hội
45 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Môi trường, đất đai
46 Cấp, gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường (nội dung chương trình tiểu học, trung học cơ sở) Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
47 Bố trí, ổn định dân cư nội vùng dự án, nội tỉnh cùng huyện Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực phát triển nông thôn
48 Đăng ký/đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực xuất bản
49 Xét duyệt hộ gia đình được di chuyển đến vùng dự án (hoặc đến xã nhận dân xen, ghép) Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực phát triển nông thôn
50 Cấp giấy giới thiệu thăm viếng mộ liệt sĩ Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
51 Cấp giấy giới thiệu thân nhân di chuyển hài cốt liệt sĩ Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
52 Cấp chứng chỉ chất lượng giống đối với lợn đực giống sử dụng để phối giống trực tiếp nuôi tại hộ gia đình Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực nông nghiệp
53 Cấp chứng chỉ chất lượng giống đối với bò đực giống sử dụng để phối giống trực tiếp nuôi tại cơ sở chăn nuôi Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực nông nghiệp
54 Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực tổ chức, bộ máy
55 Thay đổi tên cơ sở, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động Cơ sở BTXH ngoài công lập Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực tổ chức, bộ máy
56 Giải quyết chế độ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng đối với người có công với cách mạng Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
57 Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực tổ chức, bộ máy
58 Cấp Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
59 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực xuất bản
60 Cấp đổi các loại Giấy chứng nhận đã cấp và cấp đổi Giấy chứng nhận bị ố, nhòe, rách, hư hỏng hoặc do đo đạc lại trong trường hợp có yêu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Môi trường, đất đai
61 Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực tổ chức, bộ máy
62 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
63 Công nhận danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực văn hóa
64 Cấp đổi Giấy chứng nhận được cấp theo quy định của pháp luật trước ngày 01/8/2009 (mẫu Giấy chứng nhận cũ) và cấp đổi Giấy chứng nhận bị ố, nhòe, rách, hư hỏng hoặc do đo đạc lại trong trường hợp không có yêu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắ Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Môi trường, đất đai
65 Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
66 Thủ tục chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
67 Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực văn hóa
68 Đính chính đối với các loại Giấy chứng nhận đã cấp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Môi trường, đất đai
69 Công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực văn hóa
70 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực xuất bản
71 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực văn hóa
72 Giải thể trường trung học cơ sở tư thục Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
73 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá trong trường hợp hết thời hạn Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Công thương
74 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh Karaoke Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực văn hóa
75 Giải quyết trợ cấp tuất từ trần (Người có công với cách mạng từ trần) Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai