Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Tên đơn vị Tên thủ tục Tên tổ chức, cá nhân
UBND HUYỆN CHƯ PĂH 592_4Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình cá nhân VƯƠNG ĐỨC HOÀNG , CHƯ PAH
UBND HUYỆN CHƯ PĂH 592_4Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình cá nhân NGUYỄN QUANG SỰ , CHƯ PAH
UBND TP PLEIKU TT07 - Thủ tục Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ĐỖ THỊ TẠO
UBND HUYỆN ĐAK ĐOA 592_16Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai tại Điểm d Khoản 2 Điều 106 của Luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện NGUYỄN VĂN THÀNH 206TH-H
UBND HUYỆN ĐAK ĐOA 592_16Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai tại Điểm d Khoản 2 Điều 106 của Luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện TRỊNH XUÂN TOAN 1334TH-H
UBND HUYỆN ĐAK ĐOA 592_16Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai tại Điểm d Khoản 2 Điều 106 của Luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện NGUYỄN NGỌC AN 1407TH-H
VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH Gộp thủ tục 592-22 và 592-13 (T9-2020)(17 Ngày) IAGRAI. Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận. 3.1 Trường hợp ĐKBĐ QSDĐ, QSHTS gắn liền với đất trong trhop CN, TK, TC, GV bằng QSDĐ, QSHTS gắn liền với đất và cấp đổi thời gian thực hiện là 17 ngày. Puih Thoch CN Đặng Quốc Tùng
VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH 592-22.1_CN. Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận Phạm VĂn HÙng(CN: Đinh Công Toàn + Nguyễn Thành Ngọc+ Đinh Ngọc Chánh
VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH 592-26.1_S. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất hoặc cấp lại Trang bổ sung Giấy chứng nhận do bị mất - Trường hợp Cấp lại GCN do bị mất Nguyễn Văn Tuấn
VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH 592-22.1_Pleiku_2020_T9. Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận. BÙI KIM HÙNG / ĐINH VĂN NGHĨA
VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH 590_24.1_VPTINH_T9_Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận. TH chuyển đổi, chuyển nhượng, thứa kế, tặng cho, góp vốn bằng QSDĐ, QSHTS gắn liền với đất không quá 10 ngày._T9 HỢP TÁC XÃ NÔNG TRẠI XANH TRẢI NGHIỆM- A2VINA HBÔNG
VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH Gộp thủ tục 592-22 và 592-13 (T9-2020)(17 Ngày) PLEIKU. Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận. 3.1 Trường hợp ĐKBĐ QSDĐ, QSHTS gắn liền với đất trong trhop CN, TK, TC, GV bằng QSDĐ, QSHTS gắn liền với đất và cấp đổi thời gian thực hiện là 17 ngày. LÊ NAM HỒNG / TRƯƠNG THỊ THU HƯƠNG
VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH 756_09_KRONGPA_T9_Thủ tục Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - sao chép Trần Thị Lan
VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH 756_01_CHUSE_T9_Thủ tục Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất) Lê Văn Dũng
VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH 756_01_KRONGPA_T9_Thủ tục Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất) Rcom H'Bom
VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH 756_09_KRONGPA_T9_Thủ tục Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - sao chép Hoàng VĂN Lý
VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH 756_01_KRONGPA_T9_Thủ tục Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất) Khổng Minh Hải - Trần Thị Định
UBND thị trấn Đak Pơ Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân TƯỞNG VĂN ĐỨC
UBND Phường An Bình Thủ tục đăng ký lại khai sinh (28 ngày) Lê Văn Thành
UBND xã Kon Pne Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng - Hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội hàng tháng bao gồm tờ khai của đối tượng theo mẫu số mẫu số 1a, 1b, 1c, 1d và 1đ Y Hmya
UBND xã Hà Tây Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) a yưnh

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai